FAQ

Leveringstid & Frakt

Vårt lager muliggjør en leveringstid på 2 – 3 arbeidsdager. Hvis det har bestilt ikke finnes på vårt lager, er leveringstiden maks 10 arbeidsdager.

Hvorfor skal jeg handle hos 112ink?

Lave priser på blekkpatroner, enkelt å bestille og raske leveranser direkte hjem til deg er noen av fordelene med å handle hos 112ink. Vi tilbyr fordelaktige priser ved innkjøp av store varepartier og har en kostnadseffektiv organisasjon.

Hvordan skjer betalingen?

Betaling skjer med faktura eller betalings-/kontokort. Kjøpebeløpet debiteres din konto ved kjøpstidspunktet.

Ved kjøp med faktura blir du ikke belastet med fakturagebyr. Betalingsvilkår er pr. 20 dager netto. Ved for sen betaling sendes en påminnelse med purregebyr på Nok. 50,-.

Hvilke ulike patrontyper finnes det?

Originalpatroner

Produseres av originalprodusenten for eksempel HP, Lexmark, Canon, Epson.

Miljøpatroner

Originalpatroner som gjenbrukes for å redusere påtrykket på miljøet. Tomme patroner samles inn og sendes til et utvalg fabrikker der de rengjøres, etterfylles og testes for å gi et tilfredsstillende utskriftsresultat. Blekket oppfyller samme kvalitetskrav som originalblekket og miljøpatronen inneholder like mye blekk som en ny originalpatron. Ved at patronen kan gjenbrukes blir den også billigere for kundene enn originalpatroner.
En miljøtoner er en originalkassett som gjenbrukes. Toneren oppfyller samme kvalitetskrav som originalen og miljøtoneren er likeverdig som en ny originaltoner.

Kompatible patroner 

Passer like godt til din skriver som originalpatroner men er ikke produsert av originalprodusenten. Blekket oppfyller samme kvalitetskrav som originalblekket og den kompatible patronen inneholder like mye blekk som en ny originalpatron. Den store forskjellen er at kompatible patroner har en betydelig lavere pris enn originalpatroner.
Produsentene av de kompatible patronene og miljøpatronene er sertifisert med ISO 9001 sertifisering.

Garanti/Reklamasjon

- 112ink garanterer at de varer du har bestilt er feilfrie ved leveransen og ikke skader skriveren din.
- Hvis produktet ikke fungerer etter forutsetningene garanterer 112ink å bytte ut produktet med et nytt.
- Din garanti på skriveren påvirkes ikke av hvis du bruker miljø-, kompatibel eller originalpatron.

Hva er GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) er EUs generelle personvernforordning. Formålet med forordningen er å styrke vernet for privatpersoner ved behandling av personopplysninger innen EU. Den ble antatt 27.4.2016 og begynner å gjelde 25.5.2018.

Forordningen har nr. 2016/679. I Sverige erstatter GDPR den tidligere personopplysningsloven.

 

Hva innebærer GDPR for deg?

Den generelle tanken bak GDPR er å gi deg som privatperson retten til personopplysningene dine. Hvert foretak som håndterer personopplysninger som direkte eller indirekte kan identifisere deg som individ, skal på en tydelig måte informere deg om hvordan personopplysningene samles inn, hvorfor innsamlingen skjer, hvor de lagres, og hvordan de brukes i foretaket og hos eventuelle forretningspartnere. GDPR gir deg økt rett til å styre over personopplysningene dine. De mest sentrale områdene i denne rettigheten er:
  • rett til informasjon
  • rett til korrigering av personopplysninger
  • rett til å motsette seg profilering
  • rett til anonymisering av personopplysninger
  • rett til dataportering av personopplysninger
  • rett til registerutdrag over personopplysninger

I vår personvernerklæring kan du lese om hvordan vi samler inn og håndterer personopplysningene dine i samsvar med GDPR.

 

Hvordan håndterer dere retten til informasjon om mine personopplysninger?

Du har rett til å få informasjon fra oss om hvordan vi samler inn og håndterer personopplysningene dine. Vi informerer deg om dette i forbindelse med at du gjennomfører et kjøp hos oss via våre kjøpsvilkår og vår personvernerklæring som du da har tilgang til. Informasjon om vår behandling av personopplysningene dine er dessuten alltid tilgjengelig på vår hjemmeside.

 

Hvordan håndterer dere retten til tilføyelse i eller korrigering av mine personopplysninger?

Du har alltid rett til å korrigere feilaktige opplysninger og dessuten legge til manglet informasjon om den er relevant i forbindelse med vår håndtering av personopplysningene dine. Du kan selv endre visse av dine opplysninger ved å logge inn på Mine sider på vår hjemmeside.

Du kan også be om endring av opplysningene ved å ta kontakt med vår kundeservice på gdpr@ipiccolo.com.

 

Hvordan håndterer dere om jeg motsetter meg profilering ved hjelp av mine personopplysninger?

Vi kan komme til å utføre visse analyser basert på dine kundeopplysninger som for eksempel tar sikte på å plassere deg i en type kundekategori eller kundesegment (eksempelvis «kunde som kjøper tonerprodukter»). Den typen analyser gjør vi for å kunne gi deg en personlig tilpasset opplevelse når du besøker vår hjemmeside og relevante tilbud i forskjellige markedsføringskanaler.

Du kan alltid kreve at vi ikke bruker personopplysningene dine til denne typen profilering. Du skal da sende oss en undertegnet skriftlig anmodning. Sammen med din anmodning vil vi også få en bekreftet kopi på ditt førerkort, pass, ID-kort eller annet identitetsdokument. Denne kopien er nødvendig for at vi skal kunne beskytte personopplysningene dine og sikre at vi utfører denne anmodningen på oppdrag fra deg. Kontakt vår kundeservice på gdpr@ipiccolo.com for å få en blankett for din sak.

 

Hvordan håndterer dere retten til anonymisering av mine personopplysninger?

Du har rett til å få personopplysningene dine anonymisert i våre systemer. Du skal da sende oss en undertegnet skriftlig anmodning. Sammen med din anmodning vil vi også få en bekreftet kopi på ditt førerkort, pass, ID-kort eller annet identitetsdokument. Denne kopien er nødvendig for at vi skal kunne beskytte personopplysningene dine og sikre at vi utfører denne anmodningen på oppdrag fra deg. Kontakt vår kundeservice på gdpr@ipiccolo.com for å få en blankett for din sak.

Når du krever anonymisering av personopplysninger, sletter vi de personopplysninger som direkte eller indirekte kan identifisere deg som individ. Sletting skjer under forutsetning av at det ikke er noe økonomisk eller juridisk mellomværende mellom deg som kunde og iPiccolo, f.eks. ubetalte fakturaer, at det ikke foreligger noen rettslig forpliktelse for iPiccolo til å behandle opplysningene eller noen annen lovpålagt grunn til behandlingen.

 

Hvordan håndterer dere min rett til dataportabilitet?

Du har rett til å henvende deg til oss og kreve å få personopplysningene dine overført for bruk på annet hold. Personopplysningene skal da overføres i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Overføringen kan skje til deg eller direkte til en annen angitt behandlingsansvarlig. Du vil få en slik dataportering utført innen en måned etter vi har tatt imot din anmodning.

Hvis du vil få personopplysningene dine overført, skal du sende oss en undertegnet skriftlig anmodning. Sammen med din anmodning vil vi også få en bekreftet kopi på ditt førerkort, pass, ID-kort eller annet identitetsdokument. Denne kopien er nødvendig for at vi skal kunne beskytte personopplysningene dine og sikre at vi utfører denne anmodningen på oppdrag fra deg. Kontakt vår kundetjeneste på gdpr@ipiccolo.com for å få en blankett for din sak.

 

Hvordan håndterer dere min rett til registerutdrag?

Du har rett til å få ut et registerutdrag over personopplysningene dine én gang per år uten kostnad. Du skal da sende oss en undertegnet skriftlig anmodning. Sammen med din anmodning vil vi også få en bekreftet kopi på ditt førerkort, pass, ID-kort eller annet identitetsdokument. Denne kopien er nødvendig for at vi skal kunne beskytte personopplysningene dine og sikre at vi gir ut registerutdraget til deg og ikke til noen annen. Kontakt vår kundetjeneste på gdpr@ipiccolo.com for å få en blankett for din sak.

Registerutdraget inneholder informasjon om hvilke personopplysninger vi håndterer, hvor disse opplysningene kommer fra, hva som er formålet med behandlingen, og til hvilke mottakere eller kategorier av mottakere som opplysningene kan gis ut til. Vi sender registerutdraget via e-post til din e-postadresse.

 

Hvor henvender jeg meg hvis jeg har spørsmål om GDPR eller håndteringen av mine personopplysninger?

Du er velkommen til å ta kontakt med vår kundetjeneste på gdpr@ipiccolo.com hvis du har spørsmål som gjelder personopplysningene dine.

 

 

Hvor skal jeg henvende meg om det er noe vi ikke kommer overens om i en eventuell tvist?

Ved en eventuell tvist, kan du kontakte Forbrukerrådet, som hjelper forbrukerne i konflikter med selskapet:

www.forbrukerradet.no

Du kan også henvende deg til European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR):

EC.Europa.EU/ODR