• Miljøhensyn på alle nivåer
1

Miljøsertifiseringer

Det stilles høye krav på produkter som skal bli miljøsertifiserte og det synes vi er bra. En stor del av vårt miljøsortiment har fått ulike miljømerkinger takket være resirkulering, og det er vi veldig stolte av Dette er en bekreftelse på at produktene i vårt sortiment gjør godt, og det hjelper deg med å gjøre et bra miljøvalg hver gang. Ved å bruke kjente miljømerker som Svanen, EU-ecolabel, FSC osv. er det lettere å finne rett.


Astma- og allergiforeningen

Symbolet er en helseetikett som sier at produktet anbefales av Astma- og Allergiforeningen.

Godt miljøvalg

Det svenske naturvernforbundet SNFs miljømerke, som er basert på miljøets beste. Miljøvalg merkingen er verken knyttet til selgeren eller kjøperen.

Blue Angel

Tysk miljømerke med kriterier som tilsvarer den nordiske miljømerket Svanen.

EU-Ecolabel

(EU-blomsten). Felles miljømerke i EU og EØS-området. EU-Ecolabel er likestilt med det nordiske miljømerket Svanen.

Europaløvet

EUs symbol for økologisk landbruk.

Fairtrade

(Rettferdig handel). Et etisk og sosialt merke med fokus på menneskerettigheter.

Skogforvaltningsrådet (FSC)

Internasjonal merking av skogråvarer med kriterier som krever sosial, økologisk og økonomisk vurdering av skogbruk.

Krav-merket

Kravmerkede produkter dyrkes organisk, med særlig høye krav til dyrepleie, helse, samfunnsansvar og klimapåvirkning.

Pan europeisk skogsertifisering (PEFC)

Et europeisk system for sertifisering primært av familieskogbruk. Kriterier for å utvikle en god balanse mellom skogproduksjon, miljø og samfunnsinteresser.

Regnskogsalliansen

Arbeider for å bevare det biologiske mangfoldet og skape bærekraftige levebrød for arbeidere og dyrkere. Reglene er utviklet i samarbeid med lokale bevaringsorganisasjoner.

Svanen

Nordens offisielle miljømerke. Produkter som oppfyller kriteriene for miljømerket Svanen har lavere miljøpåvirkning.

UTZ-sertifisert

Et merke for bærekraftig landbruk for kaffe, kakao og te. UTZ lærer bøndene mer bærekraftige arbeidsmetoder for miljø og mennesker.