• Miljøhensyn på alle nivåer
1

Spørsmål og svar

Hvorfor bør jeg handle hos 112ink & Eko-print?

Hvilke forskjellige patrontyper finnes det?

Hvorfor godkjenner ikke HP-skriveren min miljøpatron?

Hvilke garantier gir 112ink & Eko-print?

Hva er GDPR?

Hva innebærer GDPR for deg?

Hvordan håndterer dere retten til informasjon om mine personopplysninger?

Hvordan håndterer dere retten til tillegg eller korrigering av mine personopplysninger?

Hvordan håndterer dere om jeg motsetter meg profilering ved hjelp av mine personopplysninger?

Hvordan håndterer dere retten til anonymisering av mine personopplysninger?

Hvordan håndterer dere min rett til dataportabilitet?

Hvordan håndterer dere min rett til registerutdrag?

Hvor henvender jeg meg hvis jeg har spørsmål om GDPR eller håndteringen av mine personopplysninger?

Hvor skal jeg henvende meg om det er noe vi ikke kommer overens om i en eventuell tvist?